Sõru jazz

16.-19. juuni 2022

Hiiumaal Sõru ja Orjaku sadamas ning Emmaste kirikus